1. Общи положения

1.1. Предоставената тук политика за поверителност установява основните методи за събиране, управление и съхранение на лични данни в електронния магазин „Teddyway”.

1.2. Тази политика за поверителност се ръководи от регламента на Европейския съюз за защита на личните данни и друго законодателство, защитаващо неприкосновеността на личния живот.

1.3. С предоставянето на Вашите данни в електронния магазин „Teddyway” вие се съгласявате с използването и управлението на тези данни за целите, определени в тази политика за поверителност.


2. Съхранение, събиране и управление на лични данни

2.1. Електронен магазин “Teddyway” функционира в съответствие със следните основни принципи за управление на личните данни:

2.2. Личните данни се събират за законни и предвидени цели.

2.3. Личните данни се съхраняват за срок, който не надвишава срока, определен в документите на ЕС, регламентиращи правната защита на личните данни.

2.4. Личните данни се управляват само от тези служители, които са запознати със споразумението за поверителност и са го потвърдили с подписа си.

2.5. Цялата информация относно обработваните лични данни се счита за поверителна.


3. Служителите на електронен магазин “Teddyway” разбират важността на неприкосновеността на личния живот. Личната информация на клиента (име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес и всяка друга информация, предоставена в регистрационната форма на този електронен магазин) се събира, управлява и съхранява за следните цели:

3.1. Генериране на клиентски поръчки за артикули и тяхното изпълнение.

3.2. Генериране на финансови документи.

3.3. Организиране на доставката на артикули.

3.4. Изпълнение на други договорни задължения.


4. Прехвърляне на лични данни на трети лица

4.1 Служителите на електронен магазин „Teddyway” ще могат да прехвърлят личната информация на клиента на трети лица само в случаите, посочени в т. 2.2.

4.2. Личната информация се предава на трети страни единствено в съответствие със законодателството на Европейския съюз.


5. Бисквитки

5.1. Електронният магазин “Teddyway” използва бисквитки, които позволяват на клиентите да имат достъп до всички услуги, предлагани от този електронен магазин.

5.2. Докато клиентът използва електронен магазин “Teddyway”, бисквитките се запазват на устройството (браузър) на клиента, който използва този интернет сайт.

5.3. Личната информация, събрана с помощта на бисквитки, ще се използва за реализиране на маркетингови и ремаркетинг кампании и за генериране на различни статистически данни, които са от съществено значение за осигуряване на непрекъснато предоставяне на услугите, предлагани от този електронен магазин.

5.4. Клиентът има право да изтрие част или всички запазени бисквитки или да не даде съгласие за съхраняване на бисквитки на използваното устройство, но в този случай някои функции, предлагани от сайта, ще станат недостъпни.

5.5. Използвайки услугите, предлагани от електронен магазин “Teddyway”, Клиентът се съгласява бисквитките да бъдат инсталирани в използваната в момента система за сърфиране.

5.6. Клиентът има право да отмени това съгласие, като промени настройките на интернет браузъра.


6. Промяна на правила и заключителни разпоредби

6.1. “Teddyway” има право да променя напълно или частично тези правила за политика за поверителност без предварително съобщение. Продължавайки да използвате електронен магазин “Teddyway”, вие се задължавате да спазвате тези правила. Споровете относно политиката за поверителност ще се уреждат чрез преговори, а в случай на неуспешни преговори, споровете ще се уреждат в съответствие със законодателството на ЕС и Република Литва.

Product added to wishlist