Leaving Already?
Get 5% OFF On Your Purchase

Click the button below to unlock the deal and reveal a discount code to use at checkout.

1. Изготвяне на договор за продажба

1.1. Договорът за покупко-продажба между купувача и продавача се счита за валиден, когато купувачът потвърди конфигурираната пазарска кошница с адрес за доставка на стоката, избере най-подходящия начин на плащане и се запознае с вътрешните правила на електронния магазин.


2. Права на купувача

2.1. Купувачът има право да закупува артикули в този електронен магазин съгласно предоставените правила и вътрешните условия на електронния магазин.

2.2. Купувачът има право да прекрати договора за покупко-продажба с електронен магазин “Teddyway”. Ако купувачът желае да прекрати този договор, той трябва да уведоми продавача за това писмено (по имейл), като посочи причината за връщане на стоката и номера на поръчката не по-късно от 7 дни след доставката на стоката. Договорът за продажба не може да бъде прекратен в определени случаи, посочени в законодателството на ЕС и Република Литва.


3. Задължения на купувача

3.1. Купувачът се задължава да заплати пълната цена на избраните артикули.

3.2. Когато артикулът е доставен и купувачът откаже да приеме доставените артикули, без да даде разумно обяснение или в случай, че посоченият от купувача адрес не е правилен, купувачът е длъжен да покрие пощенските разходи, които се определят от теглото на пратката. пакет.

3.3. Купувачът, който използва услугите на електронен магазин “Teddyway” се съгласява и се задължава да спазва тези правила и клаузи на договора за покупко-продажба.

3.4. За да може да заплати закупения артикул, купувачът следва да посочи номера на поръчката на артикула.


4. Права на продавача

4.1. При особени обстоятелства продавачът има право да прекрати временно или изцяло дейността на електронния магазин без предварително уведомяване на купувачите.

4.2. Продавачът има право едностранно да променя настоящите условия без предварително предупреждение.

4.3. Ако купувачът избере да плати артикула предварително и не направи плащане в рамките на 7 дни, продавачът може да откаже да изпълни поръчката.

4.4. Продавачът си запазва правото да анулира поръчка по всяко време и поради всякакви условия, при условие че продавачът възстанови на купувача цялата заплатена сума.


5. Задължения на продавача

5.1. Продавачът осигурява подходящи условия за използване на електронния магазин.

5.2. Продавачът се задължава да достави поръчаните артикули на посочения от купувача адрес и начин на доставка.

5.3. При определени обстоятелства, когато продавачът не може да достави избрания от купувача артикул, той/тя предлага друг артикул, но в случай, че купувачът откаже да приеме предлагания артикул, продавачът е длъжен да върне парите по банковата сметка посочен от купувача до 7 работни дни.


6. Доставка на артикул

6.1. Продавачът или упълномощено от него лице носи отговорност за доставката на стоките.

6.2. Купувачът трябва да провери състоянието на стоката заедно с продавача или с упълномощено от него лице.

6.3. В случай на повреда на опаковката, купувачът може да откаже да приеме опаковката, като го посочи в документа за доставка.


7. Връщане на артикул

7.1. Процесът на връщане на артикул е предмет на заповед № 217 от 29 юни 2001 г. на министъра на икономиката на Република Литва „Относно одобряване на правилата за връщане и замяна на артикули“.

7.2. Артикулът, който купувачът връща на продавача, трябва да бъде в оригиналната опаковка и без повреди.

7.3. Артикулите се връщат на посочен от продавача адрес. В случай, че артикулът е негоден за употреба поради лошо качество, пощенските разходи за връщане са за сметка на продавача.

7.4. В случай, че артикулът се връща поради лошо качество, продавачът е длъжен да го замени с нов с добро качество. Ако продавачът не разполага с необходимия артикул на склад, купувачът ще получи възстановяването на сумата.


8. Отговорност

8.1. Купувачът носи отговорност за действията си, извършени при пазаруване в магазин “Teddyway”.

8.2. Купувачът не носи отговорност за информацията, поместена от други сайтове, дори ако електронен магазин “Teddyway” предоставя препратки към такива сайтове.

8.3. В случай на нанесена щета, отговорната страна трябва да заплати щетите на увредената страна.


9. Изпращане на информация

9.1. Всички въпроси и съобщения се изпращат на посочения в електронния магазин имейл адрес или на посочения телефон.

9.2. Продавачът изпраща на купувача цялата информация на посочения при поръчката имейл адрес.


10. Заключителни разпоредби

10.1. Тези правила и условия са предмет на законодателството на ЕС и Република Литва.

10.2. Споровете относно изпълнението на настоящите условия се решават чрез преговори. В случай на неуспешни преговори, споровете се уреждат в съответствие със законодателството на ЕС и Република Литва.

Product added to wishlist